Kattungar väntas vecka 47/48 2017
Blivande föräldrar: Hedda & Pollux
 

Meny "kattungar"

 Aktuell kull

 Planer

 KöpInfo.

PL*My Butterfly Heather, Rag a 04
"Hedda"

Ultraljud HCM/Njurar NORMAL
DNA HCM Ragdoll N/N

 

 

 

 

 

 

CH S*Tallkottens Pollux, Rag n 03 21

Ultraljud HCM/njurar NORMAL
DNA HCM Ragdoll N/N via föräldrar

 


   Möjliga färger och varianter:
- Brun- och blå Mitted och Bicolour
- Brun- och blåtabby Mitted och Bicolour
 


Inga hanar säljs till avel
Inga kattungar till Polen
p.g.a.restriktioner på "Hedda"
 


Brittmarie Fridh
tallkottens@msn.com
 070 - 591 11 95